ARTIST CALL*

*IS OPEN! 

Welcome to the FINFRINGE Artist Call! The first Fringe Festival in Turku, FINFRINGE, will take place on the three stages of Åbo Svenska Teater and its immediate surroundings from May 10th to 12th, 2019. The international artist call is open. 


FINFRINGE 2019 ARTIST CALL GUIDELINES

FINFRINGE is a performing arts festival open to everyone. Performances will be given a maximum of one hour of stage time. You bring your show to Turku, advertise your performance though provided marketing channels, and are responsible for setting up the performance and clearing the stage after your show. We will take care of the venue, pre-marketing, technical equipment and personnel, ticket sales, box office revenue payout, and one meal per day per ensemble member during the festival.

What kind of shows?

All performance genres and their combinations are welcome to apply. We are looking to showcase theater, circus, dance, puppetry, burlesque, storytelling, performance art, cross-artistic performances and more.

Fringe worldwide

There are more than 250 Fringe Festivals around the world. The festivals give viewers the chance to see a lot of interesting performances in a short period of time. The main idea is that anyone—be they professional or amateur—can apply with any show. The criteria and emphasis of each festival varies, but often the performances are on the edge of the mainstream of performing arts: the “fringe”. Often, festivals are open to anyone to perform, or shows are selected by lottery. At the first FINFRINGE, the performances will be chosen by an artistic delegate.

What are we looking for?

FINFRINGE does not restrict the genre, style, topic, or number of performers. You may submit a show that is currently performance-ready, in its beginning stages, or yet to be born.

FINFRINGE is looking for shows that dare to be their own. We believe that something personal is also of general interest, and a local view is globally important. A performance that gets under our skin, speaks to the viewer, arouses emotions and has a strong view is close to the heart of our FINFRINGE shark.

Environmental issues, such as the Baltic Sea, are important to us. We are interested in performances engaging with science and art, for example, a performance illustrating a scientific phenomenon. In addition to artists, we also hope to see scientists submit applications and suggestions for the festival.

How many shows will be chosen?

We will include 20 to 45 different performances, depending on the lengths of the shows.

Restrictions

For this first FINFRINGE festival, we will leave out pure musical performances, i.e., those without any other performance aspect, or shows in which the only content is music.

Another limitation is the duration of the show. One hour is the maximum length of the show, and setting up and clearing of the stage may each take only 15 minutes.

Thirdly, we only accept one show per applicant/applicant group and contact person. You may submit multiple applications and pay multiple administration fees, but only one performance will be selected.

How can I join?

By completing the registration form and paying the administration fee, your application will be processed.

The deadline for submitting the application ends on 30.11.2018 at 23.59.

From our applicants, FINFRINGE will select shows that are accepted and shows for an alternate list. All applicants will be informed of the results no later than 31 December 2018. The selected performances must pay the 150€ entry fee within one week of the announcement. If the payment is not paid on time, the place will automatically go to the next show on the alternate list.

What do I get with the 20€ administration fee?

The administration fee covers the handling costs for applications. The fee is non-refundable, even if your performance is not selected to be part of the FINFRINGE Festival.

What do I get for a 150€ entry fee?

 • Marketing, which includes a mention in our brochure, and other advertising channels.
 • Your choice of stage and at least two performances. The audience will vote on additional performances.
 • Basic stage lighting and sound system.
 • A one-hour technical rehearsal at an agreed time.
 • Technical staff, ticket vendors and ushers. We recommend that you use your own stage manager if your show is technically demanding.
 • One lunch meal per participant per day during the festival (10–12.5.2018).
 • Free access to the evening club for performers and staff.
 • Your own contact person
 • The box office revenue is paid out according to an invoice. Revenue will be paid depending on the size of the stage. The performing group will get 50% of ticket sales for performing on Stora Scen, 70% for performing on Studioscen, and 80% for performing in Tiljan. The revenue will be paid within one month of the end of the event.
 • Performers will be entitled to purchase last minute tickets to other shows at a reduced price.

Technical information regarding the ÅST stages

For more information on Stora scenen, Studioscen and Caféscen Tiljan click here.

What is expected of you?

The Fringe festivals, similar to music festivals, will bring together a number of performances to take place over a short period of time. The aim is to give viewers the chance to see many interesting shows in just a few days. This requires certain things of the shows. 

 • Each performance group must sign an agreement to respect the values ​​of FINFRINGE, which should be returned as a PDF file to the organizers. These values ​​include: environmental conscience, acceptance of diversity and other people’s values, and respect for other people in speeches and acts.
 • Selected shows must pay an entry fee (150€) within one week of their acceptance. If the payment is not paid on time, the place will automatically go to the next show on the alternate list.
 • The time allowed for setting up and clearing of the stage is 15 minutes each. There will be several performances taking place on the same day on each stage.
 • The technical rider must be simple.
 • FINFRINGE’s street marketing is based on city stages. Each production is guaranteed a marketing slot on a city stage several times during the event. Performers are also obliged to promote their performances at agreed-upon times. Performers can decide the style of on-stage marketing to be used for each show. 

Marketing materials

Selected productions must provide the organizers with marketing material in a format to be announced later. 

Green FINFRINGE

FINFRINGE follows a set of environmental guidelines that we ask all of our associated performances to adhere to. This includes minimizing the environmental impact of productions.

Artist call registration form

Frequently Asked Questions (FAQ)


FINFRINGE 2019

*ESIINTYJÄHAKU ON AUKI! Tervetuloa FINFRINGEn esiintyjähakuun. Turun ensimmäinen Fringe-festivaali järjestetään 10.-12.5.2019 Åbo Svenska Teaterin kolmella näyttämöllä ja läheisissä kaupunkitiloissa. Tapahtuman kansainvälinen esiintyjähaku on auki.

FINFRINGE on kaikille avoin esittävän taiteen festivaali. Esitykset kestävät alle tunnin ja vaihtuvat nopeasti. Sinä tuot esityksen, markkinoit sitä annetuissa raameissa, huolehdit esityksen lavalle, esiinnyt ja viet esityksen pois. Me hoidamme esiintymispaikan, etukäteismarkkinoinnin, tekniikan henkilökuntineen, lipunmyynnin ja myynnin tuloutuksen esiintyjälle sekä yhden aterian päivässä per esiintyjä.

Mitä esityksiä?

Kaikki lajit ja niiden kombinaatiot ovat tervetulleita hakemaan mukaan. Etsimme esim. teatteria, sirkusta, tanssia, nukketeatteria, burlesqueta, tarinankerrontaa, performanssia, poikkitaiteellisia esityksiä sekä kaikkea muuta, mitä voi kutsua esitykseksi.

Fringe maailmalla

Fringe-festivaaleja on yli 250 maailmanlaajuisesti. Tapahtumassa annetaan katsojille mahdollisuus nähdä paljon kiinnostavia esityksiä lyhyessä ajassa. Lähtökohta on, että kuka tahansa – ammattilainen tai harrastaja – voi hakea mukaan millä tahansa esityksellä. Festivaalikohtaiset painotukset ja valintakriteerit vaihtelevat, mutta usein esitykset ovat fringe (= reuna engl.) eli sijaitsevat reunalla esittävän taiteen valtavirtanäkemyksistä. Usein mukaan pääsevät esitykset arvotaan. FINFRINGEssä raati valitsee ensimmäisellä kerralla kaikki esitykset.

Mitä haetaan?

FINFRINGE ei rajoita tapahtumaan hakevien esitysten tyyliä, aiheita tai esiintyjien määrää. Esitys voi olla jo valmiiksi tehty, FINFRINGEstä taipaleensa aloittava tai vanhasta esityksestä muokattu uusi versio.

Etsimme esityksiä, jotka uskaltavat olla oman näköisiä. Uskomme, että vahvasti henkilökohtainen on myös yleisesti kiinnostavaa ja paikallinen näkemys globaalisti tärkeää. Esitys, joka tulee iholle, puhuttelee katsojaa, herättää tunteita ja on vahvasti jotain mieltä, on lähellä FINFRINGEn hai-sydäntä.

Ympäristöaiheet, kuten Itämeren tila, ovat meille tärkeitä ja saavat erityishuomion. Olemme kiinnostuneita myös tieteen ja taiteen rajoja rikkovista esityksistä, joissa voi esimerkiksi havainnollistaa tieteen ilmiöitä esitysmuodossa. Toivomme siis taiteilijoiden lisäksi tieteen tekijöiltä hakemuksia ja ehdotuksia festivaaleille.

Montako eri esitystä valitaan mukaan?

Otamme mukaan 20-45 eri esitystä. Tarkkaa määrää emme voi tässä vaiheessa sanoa, koska se riippuu mm. esitysten pituudesta.

Mitä ei valita mukaan?

Lajeista rajaamme pois ensimmäisellä kerralla puhtaasti pelkät musiikkiesitykset ilman esitysaspektia, showta tai muuta sisältöä kuin musiikki.

Toinen selkeä rajaus on esityksen kesto (max 1 tunti) ja sen vaatima pystytys- ja purkuaika, kumpikin enintään viisitoista minuuttia.

Kolmantena hyväksymme vain yhden esityksen per hakija/hakijaryhmä ja kontaktihenkilö. Voit lähettää useampia hakemuksia ja maksaa useampia hakemismaksuja, mutta vain yksi esitys voi tulla valituksi.

Miten pääsen mukaan?

Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja maksamalla ilmoittautumismaksun ilmoittautumisesi otetaan käsittelyyn.

Hakusaika maksamisineen päättyy 30.11.2018 klo 23.59.

FINFRINGE valitsee hakemusten joukosta esitykset, jotka pääsevät mukaan sekä varalla olevat esitykset, joista tehdään jonotuslista. Kaikille hakeneille ilmoitetaan tulos viimeistään 31.12.2018. Valittujen esitysten täytyy maksaa viikon sisällä tulosten ilmoittamisesta osallistumismaksu 150€. Jos maksua ei makseta ajoissa, paikka siirtyy automaattisesti seuraavalle jonotuslistalla.

Mitä saan 20 €:n ilmoittautumismaksulla?

Ilmoittautumismaksulla katetaan hakemusten käsittelykulut. Hakemismaksua ei palauteta, vaikka esitystäsi ei valittaisi FINFRINGE-festivaalille.

Mitä saan 150 €:n osallistumismaksulla?

 • Markkinoinnin, joka sisältää mm. oman paikan esitteessä ja muussa mainonnassa.
 • Valitsemasi näyttämön käyttöösi ja vähintään kaksi esityskertaa. Yleisö äänestää lisäesityskerroista.
 • Perus esitystekniikan näyttämöllä.
 • Tunnin teknisen harjoitusajan järjestäjän kanssa sovittuna ajankohtana.
 • Teknisen henkilökunnan, lipunmyyjät ja aulavahtimestarit. Suosittelemme oman esitysteknikon käyttämistä, mikäli esitys on teknisesti vaativampi.
 • Yhden soppalounaan per esiintyjä per päivä festivaalin ajalle (10.-12.5.2018).
 • Vapaan pääsyn esiintyjien ja henkilökunnan iltaklubille.
 • Oman yhteyshenkilön.
 • Pääsylipputuloista tuloutetaan esiintyjän tekemällä laskulla esiintyjille 80-50 % näyttämön koosta riippuen. Ison näyttämön pääsylipputuloista menee esiintyjälle 50 %, Studionäyttämön 70 % ja Tiljanin 80 %. Tuloutus tehdään kuukauden kuluessa tapahtuman päättymisestä.
 • Esiintyjät saavat oikeuden ostaa itsellensä viime hetken lippuja muihin esityksiin alennettuun hintaan.

Näyttämöiden vaatimukset ja mahdollisuudet.

Lisätietoja näyttämöstä löydät tästä.

Mitä esiintyjiltä ja esityksiltä odotetaan?

Fringe-festivaaleilla nähdään kootusti lyhyessä ajassa useita esityksiä rock-festareiden tyyliin. Tarkoitus on antaa katsojille mahdollisuus nähdä paljon kiinnostavia esityksiä lyhyessä ajassa. Tämä edellyttää esityksiltä tiettyjä asioita.

 • Esittäjät sitoutuvat allekirjoittamallansa sopimuksella kunnioittamaan FINFRINGEn arvoja. Sopimus toimitetaan PDF-tiedostona järjestäjille. Näitä arvoja ovat mm. ympäristöystävällisyys, erilaisuuden ja toisten ihmisten arvojen hyväksyntä sekä muiden ihmisten kunnioittaminen puheissa ja teoissa.
 • Valittujen esitysten pitää maksaa osallistumismaksu (150€) viikon sisällä hyväksymisilmoituksestaan. Muussa tapauksessa paikan saa jonotuslistalla seuraavana oleva esitys.
 • Esityksen pystytys- ja purkuaika on enintään viisitoista minuuttia kumpikin.Samalla näyttämöllä on useita eri esityksiä samana päivänä..
 • Teknisen raiderin täytyy olla yksinkertainen.
 • FINFRINGEn katumarkkinointi on keskitetty promolavoille. Jokaiselle esiintyjille taataan esityksen mainostus/esittelyhetki useamman kerran tapahtuman aikana. Esiintyjillä on myös velvollisuus promota esitystään yhdessä sovittuina aikoina. Promoamisen tavat esiintyjä saa päättää itse.

Markkinointimateriaali

Valittujen esitysten tulee toimittaa järjestäjille markkinointimateriaali myöhemmin ilmoitettavassa muodossa.

Ympäristöraideri

FINFRINGE ry:llä on omaa toimintaa ja esityksiä koskeva ympäristöohjelma. Siihen kuuluu tapahtumaan valittujen esitysten ympäristövaikutusten minimointi erikseen annettavalla ohjeistuksella.

Esiintyjähaun hakukaavake

Elävä kysymyslista kotisivuille (FAQ)

ARTIST CALL*

 

 

 

 

*IS OPEN NOW!

WTF?

What The Fringe? MIKÄ FRINGE?

Fringe-festivaali, ”reunafestivaali”, syntyi alunperin protestiksi vakiintuneille taidefestivaaleille Edinburgissa 1947. Maailmanlaajuisesti Fringe-festivaaleja on tällä hetkellä yli 250. Fringet profiloituvat laajaan ja kokeelliseen esittävän taiteen tarjontaan.

 

SEARCH!

UKK • FAQ